Profil našej firmy

Naša firma vznikla 1.3.2003, s cieľom ochrany a skvalitňovania životného prostredia v regióne Orava v oblasti odpadového hospodárstva. Firma sa v prvých rokoch svojho fungovania zaoberala predovšetkým zberom druhotných surovín (železný šrot a farebné kovy).

 

V dôsledku novely zákona o odpadoch, ktorý upravuje postup pri zbere a spracovaní starých vozidiel, firma v roku 2006 získala povolenie na zber starých vozidiel. Za neustáleho zvyšovania sa počtu starých vozidiel a potreby ich ekologickej recyklácie firma v roku 2007 splnila všetky zákonom stanovené podmienky a získala autorizáciu na zber a spracovanie starých vozidiel. V Novembri 2013 bola firme udelená autorizácia na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Otvaracie hodiny:

Prevádzka Liesek:
PO - PIA 07.00 - 16.30
SO 09.00 - 12.00

Prevádzka Liptovský Mikuláš:
PO -PIA 08.00 - 16.00
SO 08.00 - 12.00

Prevádzka Štiavnička:
Po - Pia 08.00 - 16.00
So 08.00 - 12.00
Práve nás je na stránke online 1.
Stránku navštívilo celkom 17717 používateľov.