043/5384 779 monso@monso.sk

Cenník služieb

Cenník naších prevádzok

r

Kanalizačné poklopy, koľajnice, kovový odpad, farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov, z dopravných značiek a dopravných zariadení vykupujeme iba od oprávnených osôb.

 

Možná dohoda

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo.

 

Liptovský Mikuláš

#

Posúvajte tabuľku smerom do ľava.

Liesek

#

Posúvajte tabuľku smerom do ľava.

Štiavnička

#

Posúvajte tabuľku smerom do ľava.

Zákamenné

#

Posúvajte tabuľku smerom do ľava.