043/5384 779 monso@monso.sk

Profil spoločnosti

Sme na trhu od roku 2003

O Spoločnosti

Naša firma prijala výzvu spoločenskej potreby na optimalizáciu recyklačného procesu s cieľom zabezpečiť efektívnu recykláciu  materiálov a skvalitňovania životného prostredia v regióne v oblasti  odpadového hospodárstva.

Prevádzky firmy

Liesek

Liesek, Oravická 730, 027 12 Liesek

Zákamenné

Zákamenné 1411, 029 56 Zákamenné

Štiavnička pri RK

Štiavnička 187, 034 01 Ružomberok

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš

Vízia spoločnosti

Uvedomujeme si svoje postavenie pri ochrane životného prostredia, preto sa aktívne podieľame na zhodnocovaní odpadov, ich alternatívnom využití  zvyšovaním miery recyklácie.