043/5384 779 monso@monso.sk

Recyklácia surových materiálov

Individuálny výkup a komplexné riešenia likvidácie technologických objektov a spracovania odpadov

Čo robíme ?

Naša firma prijala výzvu spoločenskej potreby na optimalizáciu recyklačného procesu s cieľom zabezpečiť efektívnu recykláciu  materiálov a skvalitňovania životného prostredia v regióne v oblasti  odpadového hospodárstva.

Papier

Zabezpečujeme výkup papiera, kartónu, novín, časopisov.

 

Staré vozidla

Preberáme vozidlá všetkých značiek, poškodené, havarované, nepojazdné.

 

Elektroodpad

Vykupujeme všetky značky elektrických, elektronických zariadení.

Železný šrot

Výkup železného šrotu, likvidácia technických zariadení a odpadov, drvenie odpadov. 

 

Farebné kovy

Farebné kovy ako meď,  hliník, mosadz sú našou prioritou.

 

Iné odpady

Postaráme sa aj o ostatné druhy odpadov.

 

Zber a odvoz elektroodpadu

Objednajte si odvoz elektoodpadu na našej trase priamo na vašu adresu. Služba funguje každý štvrtok.

Blog / Novinky

Kontakty a prevádzky

Individuálny výkup a komplexné riešenia likvidácie technologických objektov a spracovania odpadov