043/5384 779 monso@monso.sk

Dokumenty na stiahnutie

Potrebné dokumenty a rozhodnutia

Autorizácia spracovanie elektroodpadu monso s.r.o Liesek 2022

Registrácia monso s.r.o. dopravca pre vlastnú potrebu

Registrácia monso s.r.o. dopravca pre cudziu potrebu

Registrácia monso s.r.o. obchodník

Registrácia monso s.r.o. sprostretkovateľ

Registrácia monso s.r.o. zber

Súhlas na zber monso s.r.o. – Zákamenné

Suhlas na zber monso s.r.o. LM 2021

Súhlas na zhromažďovanie bez triedenia monso s.r.o. LM 2021

Súhlas na zhromažďovanie bez triedenie monso s.r.o. – Zákamenné

Súhlas na zhodnocovanie odpadov monso s.r.o. Liesek 2024

Súhlas prevádzkový poriadok elektro monso s.r.o. Liesek 2022

Súhlas prevádzkový poriadok monso s.r.o. Štiavnička 2022

Súhlas zber monso s.r.o. Liesek 2023

Súhlas zber monso s.r.o. Štiavnička 2022

Súhlas zhodnocovanie elektroodpadu monso s.r.o. Liesek 2022

Súhlas zhodnocovanie monso s.r.o. Štiavnička 2022

Súhlas prevádzkový poriadok monso s.r.o. Liesek 2024

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

1 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku st. vozidlá Liesek

1 Autorizácia na spracovanie starých vozidiel Liesek

Súhlas zhromažďovanie bez triedenia monso s.r.o. Štiavnička 2022

Súhlas zhromažďovenie bez triedenia monso s.r.o. Liesek 2023

1 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku šréder Liesek

1 Súhlas na zhodnocovanie Šréder Liesek