043/5384 779 monso@monso.sk

Dokumenty na stiahnutie

Potrebné dokumenty a rozhodnutia

1 Autorizácia na spracovanie elektroodpadu Liesek

1 Autorizácia na spracovanie starých vozidiel Liesek

1 Registrácia na zber prepravu obchod a sprostredkovanie Liesek

1 Súhlas na nakladanie s NO preprava Liesek

1 Súhlas na zhodnocovanie starých vozidiel Liesek 2020

1-Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku elektro Liesek

1 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku st. vozidlá Liesek

1 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku šréder Liesek

1 Súhlas zber Liesek 2020

1 Súhlas zhodnocovanie elektro Liesek 2020

1 Súhlas na zhodnocovanie Šréder Liesek

1 Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu Liesek

2 Súhlas na zber preprava NO-LM 2020

2 Súhlas na zhromažďovanie bez predchádzajúceho triedenia LM

3 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku Štiavnička

3 Súhlas na zhodnocovanie odpadov Štiavnička

3 Súhlas na zhromažďovanie bez predchádzajúceho triedenia Štiavnička 2020

3 Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu Štiavnička

3 Súhlas na zber preprava NO Štiavnička 2020

4 Súhlas na zhromažďovanie bez predchádzajúceho tierdenia Zákamenné

4 Súhlas na zber preprava Námestovo Zákamenné

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy